ПребарувањеGalerija El Greko
ГАЛЕРИЈА ЕЛ ГРЕКО
--
27 ГОДИНИ
ФИНА УМЕТНОСТ И
БЕЗВРЕМЕНСКО ТВОРЕШТВО

ГАЛЕРИЈА ЕЛ ГРЕКО промовира уметнички дела од најзначајните автори од Македонија и регионот.

Фина уметност: слики, графики, скулптури
Ракотворби: фрески, мозаик, накит, рамки

Влез во галерија

ОМАЖ - 04 Јан 2021

СВЕТО МАНЕВ
Еден од најистакнатите надреалисти во македонското ликовно творештво во посета на Галерија Ел Греко...

Дел од творештвото на Манев е изложено токму во Галерија Ел Греко.
Погледнете го творечкиот опус на Свето Манев достапен за продажба:

Галерија Ел Греко / Свето Манев

ТЕМА +

ФИНА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 2021
Линијата на сепарација помеѓу фина уметност и дизајн ќе стане побледа во претстојната 2021 година. Конкретно, акрилните тонови и апстрактниот експресионизам (без правила од аспект на бои, текстура, форми и простор) ќе бидат итекако присутни на амбалажи на производи за кои е својствена елеганција, класа и култура, како вински етикети, книги, козметика итн. Сликарскиот тон го надополнува дизајнот преку инфузија од варијации во текстура и длабочина, па оттука и синергијата помеѓу фината уметност и дизајнот како нов тренд за 2021 година.
Апстракцијата применета во ваков дизајн ни дава простор за оддишка и мисловна рефлексија.

СЛИКИ

ГРАФИКИ

СКУЛПТУРИ